นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งาน

ทำไมต้องมีนโยบายและข้อกำหนดนี้?

สำคัญที่คุณเข้าใจข้อบังคับและข้อกำหนดของนโยบายและข้อกำหนดนี้ เพื่อทราบเรื่องที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ควรทำเมื่อใช้แอปพลิเคชันนี้ การอ่านและยอมรับการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถือเป็นการยอมรับนโยบายและข้อบังคับที่รวมอยู่ในนี้

 

สิทธิของแอปพลิเคชันคืออะไร?

แอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานทางอัจฉริยษที่ได้รับการเตรียมไว้สำหรับเราเฉพาะ ไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันหรือดำเนินการดัดแปลงในส่วนตัวโดยไม่มีความอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของ

เราอาจยอมรับการลงทะเบียนสมาชิกหรือผู้ใช้หรือยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้โดยไม่ต้องระบุเหตุผลหากมีการละเมิดข้อกำหนดที่ถูกตกลงหรือพยายามบุกรุกทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชัน

การติดต่อของคุณกับเราและการยอมรับการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของแอปพลิเคชันถือว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดของแอปพลิเคชันและผลลัพธ์ที่เกิดจากข้อกำหนดนี้

เราจะเก็บข้อมูลและข้อมูลที่จะช่วยในการให้บริการ และนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่คุณลงทะเบียนกับแอปพลิเคชัน และเราจะไม่เกินเป้าหมายของการเก็บข้อมูลเดิมตลอด

บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้:

บีทร็อบ เป็นแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ และให้บริการต่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนดังนี้:

เปิดโอกาสให้คุณนายผู้ถือมควันและคนขับรถและเครื่องมือที่ใช้น้ำมันดีเซลในการทำงานของตนในการรู้จักสถานีเติมน้ำมันและพื้นที่บริการผ่านแอปพลิเคชันพร้อมระบบชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน

เปิดโอกาสให้สถานีบริการน้ำมันขยายกิจการและสร้างลูกค้าเพิ่มขึ้นที่ใช้แอปพลิเคชัน

ข้อจำกัด

ไม่อนุญาตให้คนหรือหน่วยงานใดๆ ใช้ทรัพยากรสินค้าทางการค้าของแอปพลิเคชันบีทร็อบโดยไม่ขออนุญาตจากเราและได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร

ไม่อนุญาตให้สถานีที่ไม่ได้ลงทะเบียนและได้รับการรับรองจากแอปพลิเคชันนำโลโก้ของเราไปใช้ในสิ่งประกอบของตนหรืออุปกรณ์หรืออาคารหรือใบเสร็จหรือเว็บไซต์หรือหน้าเฟสบุ๊ค

ห้ามคัดลอกบริการที่เราให้หรือขายอีกหรือทำเทียบเท่าหรือโฆษณาหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุมัติจากเรา

ห้ามสร้างโปรแกรมที่คล้ายกันหรือแอปพลิเคชันที่ใช้เป็นหลักอุปกรณ์เครื่องมือของแอปพลิเคชันบีทร็อบโดยไม่ว่าชื่อหรือรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ห้ามขัดขวางผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันจากการใช้บริการหรือการยอมรับบริการอันเดิมชั้นเลิกอย่างไรก็ตาม

ห้ามแทรกแทรงบัญชีส่วนตัวของบุคคลหรือสถานีที่ใช้แอปพลิเคชันบีทร็อบ ผู้ที่กระทำเช่นนี้จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและเราสามารถดำเนินคดีได้ด้วยวิธีทางกฎหมายทุกชนิด

ไม่อนุญาตให้พนักงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนข้อมูลลูกค้าหรือสถานีที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชันเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมดหรือส่วนหนึ่ง และผู้ที่กระทำเช่นนี้จะต้องรับโทษการเลิกจ้างและการดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

 

การรักษาความลับของข้อมูลผู้ใช้มีการรับรองอย่างไร?

ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากลูกค้าหรือผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันหรือเจ้าของสถานีเติมน้ำมันเช่นหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ทางเครือข่ายคงที่รักษาความปลอดภัยจากทางเราและเราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยหรือให้กับฝ่ายที่สามในทุกเงื่อนไขและหากมีการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้คนที่ทำก็จะเป็นเหตุผลและเราจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนั้น ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านออกจากแอปพลิเคชันหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานและปิดเบราว์เซอร์ในกรณีที่ใช้แอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่

การใช้งานของคุณในแอปพลิเคชัน

ต้องมีเงื่อนไขที่จำเป็นในฝ่ายที่ใช้แอปพลิเคชัน

สำหรับบริษัทและปั๊มน้ำมัน:

บริษัทและสถานี/สถานีเติมน้ำมันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตและมีสถานะทางกฎหมาย ไม่ละเมิดและไม่อยู่ในสภาวะที่ถูกเรียกร้องทางกฎหมายหรืออาจถูกยึดครองในระหว่างระยะเวลาสัญญา จะต้องมีบุคคลรับผิดชอบเพียงคนเดียวจากฝ่ายบริษัทในการจัดการกับฝ่ายที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน บริษัทต้องให้ความยินยอมทางลายมือถือต่อเงื่อนไขที่ระบุโดยแอปพลิเคชันในการจัดการกับผู้ใช้ และเพื่อให้ความมั่นใจในการให้บริการอย่างเหมาะสมตามสัญญาที่เซ็นต์ระหว่างบริษัทและแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันกำหนดหมายเลขลำดับ ชื่อ และรหัสลับสำหรับสถานี โดยทางผู้จัดการของสถานี/สถานีเติมน้ำมันต้องรับผิดชอบต่อรหัสลับและการใช้งานของมัน และสามารถเปลี่ยนรหัสลับเพื่อรักษาความลับของข้อมูลและการทำธุรกรรมของพวกเขา

ข้อมูลลูกค้าถูกใช้อย่างไร?

ข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงในตอนนี้ถูกใช้ในกระบวนการเข้าสู่ระบบของลูกค้าในแอปพลิเคชันและในการใช้บริการของแอปพลิเคชัน เราไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยโฆษณา; เราสามารถให้คำรับว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยและเราจะไม่ให้เช่า หรือโจมตีข้อมูลที่เก็บบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนโทรศัพท์มือถือของคุณ เราอาจให้ข้อมูลเหล่านี้ให้กับหน่วยราชการในกระบวนการสอบสวนหากมีข้อพิพาททางกฎหมายระหว่างเราและลูกค้าและเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมที่เป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชันและหากรัฐบาลขอข้อมูลโดยใช้วิธีทางกฎหมายในกระบวนการนั้น เราจะแจ้งคุณผ่านทางข้อความในโทรศัพท์ อีเมล หรือการติดต่อโดยตรง

ขอบเขตความรับผิดชอบของแอปพลิเคชันคืออะไร?

ความรับผิดชอบของแอปพลิเคชั่น จำกัดเฉพาะในการให้บริการสำหรับปั๊มน้ำมันเท่านั้น และผู้ดูแลแอปพลิเคชั่นไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องของวัสดุใด ๆ ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อหรือโลโก้ของแอปพลิเคชั่น หรือการละเมิดการใช้งานโดยผู้ใช้บางราย เช่นการเผยแพร่เนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (รายบุคคลหรือบริษัท) หรือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา รวมถึงเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ทั้งบริษัทหรือบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเสนอข้อเสนอหรือบริการ ควรระบุว่าเนื้อหานั้นไม่จำเป็นต้องสะท้อนมาตรการหรือนโยบายของผู้รับผิดชอบแอปพลิเคชั่นใดๆ

เราอาจร่วมมือกับฝ่ายที่สามเพื่อการโฆษณาหรือการให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าฝ่ายเรียกค่าตอบแทนนี้อาจมีเนื้อหาของตนเองแสดงบนหน้าเว็บของแอปพลิเคชั่น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเรามีความรับผิดชอบใด ๆ ในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และฝ่ายนี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และโปรแกรมเหล่านี้ก่อนจะเข้าร่วมหรือลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลใด ๆ ให้กับฝ่ายเหล่านี้

ควรระบุว่า PetroTab ใช้เป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการ (ปั๊มน้ำมัน) และผู้ใช้สุดท้ายของระบบ PetroTab (สถานประกอบ) จะไม่ขายน้ำมัน ไม่เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมัน และไม่รับผิดชอบใดๆ ในการละเมิดระบบที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายสองฝ่าย เช่นปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์น้ำมัน อย่างไรก็ตาม เราจัดเตรียมให้รายงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลของกระบวนการเติมเต็ม ช่วงเวลาและข้อมูลของผู้ให้บริการ PetroTab ไม่รับผิดชอบในกรณีข้อโต้แย้งหรือข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคลากรของผู้ให้บริการและลูกค้า อย่างไรก็ตาม เราจัดเตรียมให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากร้องขอ PetroTab ไม่รับผิดชอบในกรณีการใช้ระบบในการป้อนข้อมูลโดยผู้ให้บริการ รวมถึงยอดใบแจ้งหนี้ PetroTab ได้ดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องยกเว้นในกรณีได้รับการอนุมัติจากผู้ใช้สุดท้ายของระบบโดยการป้อนรหัสผ่านส่วนตัว ผู้ใช้สุดท้ายสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ตามที่ต้องการและตามนั้นจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มแรก PetroTab จัดเตรียมให้หลักฐานเพื่อการพยานการควบคุมระบบระหว่างฝ่ายสองฝ่ายและให้เอกสารที่มีถ้าได้รับคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชัน

ตามที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อบริษัทไอทีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ PetroApp ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ชัดเจนที่เป็นการอำนวยความสะดวกในกระบวนการกระจายส่งวัสดุน้ำมันและมีเฉพาะสำหรับปั๊มน้ำมัน ไม่อนุญาตให้คัดลอก โอน หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ บนแอปพลิเคชันนี้ และนั้นจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และคนที่ละเมิดนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ เราต้องแจ้งให้ทราบว่าทุกสิทธิสิทธิ์ทางปัญญาและซอฟต์แวร์สำหรับแอปพลิเคชันนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทไอทีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ PetroApp ผู้สร้างแอปพลิเคชัน และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามนำไปขายต่อ คัดลอก หรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ และห้ามสุด ๆ การใช้ซอฟต์แวร์เองนอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักในสัญญา และห้ามสุด ๆ การใช้ซอฟต์แวร์และโค้ดต้นฉบับหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมันในโครงการอื่น ๆ และเรามีสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายและการเรียกร้องความเป็นธรรมที่จำเป็นที่เกิดขึ้นจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดดังกล่าวนี้ครับ/ค่ะ

อุปกรณ์ใดที่แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บน?

แอปพลิเคชันนี้พร้อมที่จะใช้งานบนโทรศัพท์มือถือทุกประเภท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและโต๊ะทุกชนิด และแท็บเล็ตค่ะ/ครับ.

หน่วยงานใดที่สามารถเรียกร้องในกรณีข้อพิพาท?

ศาลในสาธารณรัฐอียิปต์เป็นผู้จัดการทางกฎหมายเพียงอันเดียวในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ครอบครองและผู้ใช้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้เท่านั้น.

การแก้ไขข้อตกลงนี้

เจ้าของแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และไม่มีความบังคับให้เขาต้องแจ้งคุณเกี่ยวกับนั้น ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ ๆ โดยทราบว่าเราจะแจ้งคุณทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง.”

“สงวนสิทธิ์ทุกประการสำหรับแอปพลิเคชัน PetroApp ปี 2023

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์แอปพลิเคชันน้ำมัน PetroApp ทำไมต้องใช้นโยบายและเงื่อนไขเหล่านี้?

สำคัญที่คุณทราบและเข้าใจข้อบังคับและข้อเงื่อนไขในนโยบายนี้เสมอ ๆ เพื่อที่คุณจะมีความเข้าใจที่เต็มและชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของคุณเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันนี้ การอ่านและการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันถือเป็นการยินยอมของคุณกับข้อบังคับในนโยบายนี้.

 

สิทธิพิเศษของแอปพลิเคชันคืออะไร?

แอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานทางความคิดที่เราได้เตรียมเอาไว้เป็นพิเศษสำหรับเราเองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลหรือหน่วยงานสาธารณะหรือเอกชนทำการคัดลอก ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันนี้ หรือดำเนินการแก้ไขใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมทางลายลักษณ์แบรนด์ จากเจ้าของเดิม ใครที่ละเมิดกฎนี้เราสามารถฟ้องร้องด้วยวิธีทางกฎหมายต่าง ๆ

เรายังสามารถยอมรับการลงทะเบียนสมาชิกหรือผู้ใช้ หรือยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดหรือพยายามเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องให้เหตุผล.

 

การรับรองความลับของข้อมูลผู้ใช้คืออะไร?

ข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากลูกค้าหรือผู้ใช้ทั้งที่เป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันหรือเจ้าของปั๊มน้ำมัน เช่น เบอร์โทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์ม้ือก, รวมถึงที่อยู่อีเมลจะได้รับการคุ้มครองจากเราและเราจะไม่เผยแพร่หรือเปิดเผยหรือให้ให้บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในกรณีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด ๆ และในกรณีที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเผยแพร่ ผู้ใช้เองคือคนที่เป็นสาเหตุและเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในที่นั้น ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณออกจากแอปพลิเคชันเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานและปิดเบราว์เซอร์หากคุณเข้าใช้แอปพลิเคชันผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของคุณถูกเผยแพร่หรือเปิดเผย.

 

ข้อมูลลูกค้าถูกใช้อย่างไร?

  • ข้อมูลที่กล่าวถึงใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู่แอปพลิเคชันและใช้บริการของลูกค้า

  • เราไม่ใช่หน่วยงานที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยงานโฆษณา และเราขอยืนยันให้ลูกค้าทราบว่าข้อมูลของพวกเขาถูกคุ้มครองอย่างเข้มงวดและเราจะไม่ให้เช่าหรือถูกเจ้าภาพหรือถูกแฮกหรือถูกโจมตีข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

  • เราสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้ให้หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่สอบสวนในกรณีที่มีข้อพิพาทกฎหมายระหว่างเราและลูกค้า และเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมที่เป็นสมบูรณ์ของแอปพลิเคชัน และหากมีคำขอจากหน่วยงานราชการด้วยวิธีทางกฎหมายที่เหมาะสม เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือผ่านการติดต่อโดยตรง.

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของแอปพลิเคชันคืออะไร?

ความรับผิดชอบของแอปพลิเคชันจำกัดอยู่ในการให้บริการสถานีบริการน้ำมันและผู้รับผิดชอบในแอปพลิเคชันไม่รับผิดชอบในข้อมูลที่อาจถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีชื่อหรือโลโก้ของแอปพลิเคชันหรือการนำมาใช้ในลักษณ์ซึ่งมีชื่อของแอปพลิเคชันหรือการใช้ผิดจากผู้ใช้บางคนโดยการเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้ (รายบุคคลหรือบริษัท) สร้างขึ้นหรือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา รวมถึงเนื้อหาที่ผู้ใช้ (รายบุคคลหรือบริษัท) สร้างขึ้นทั้งสำหรับข้อเสนอหรือบริการ ต้องระบุว่าเนื้อหาไม่จำเป็นต้องแสดงความเห็นหรือนโยบายของผู้ดูแลแอปพลิเคชัน.

 

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของแอปพลิเคชันเกี่ยวข้องกับอะไร?

เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นผลงานทางความคิดที่สร้างสรรค์ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อบริษัทไอทีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ PetroApp ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ชัดเจนที่เป็นการอำนวยความสะดวกในกระบวนการกระจายส่งวัสดุน้ำมันและมีเฉพาะสำหรับปั๊มน้ำมัน ไม่อนุญาตให้คัดลอก โอน หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมทางลายลักษณ์แบรนด์ จากเจ้าของเดิม ใครที่ละเมิดกฎนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย.

 

อุปกรณ์ใดที่แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้บน?

แอปพลิเคชันได้รับการจัดเตรียมให้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือทุกประเภท และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและเดสก์ท็อป และอุปกรณ์แท็บเล็ตทุกชนิด.

 

จะค้นหาหน่วยงานใดในกรณีข้อพิพาท?

ศาลในสาธารณรัฐอียิปต์มีหน้าที่แก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าของแอปพลิเคชันและผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและผู้ใช้ โดยจำเป็นต้องเป็นศาลในสาธารณรัฐอียิปต์เท่านั้น

การแก้ไขข้อบังคับในนโยบาย

เจ้าของแอปพลิเคชันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงใด ๆ ในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และไม่มีความบังคับให้เขาต้องแจ้งคุณเกี่ยวกับนั้น ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ ๆ โดยทราบว่าเราจะแจ้งคุณทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง.

สงวนสิทธิ์ทุกประการสำหรับแอปพลิเคชัน PetroApp ปี 2023

PetroApp logo

ช่องทางการติดต่อ

ทีมงาน PetroApp พร้อมให้บริการ

All copyrights reserved. ©2024 · Petroapp